Welkom bij Lions Club Schiedam te Riviere

Onze Lionsclub te Riviere is opgericht in 2007.
De club is een serviceclub die zich inzet voor goede doelen en daarnaast een vriendenclub.
De club is gemengd en heeft ongeveer 20 - 25 leden.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn op de 2e en de 4e dinsdag van de maand.

 • Op de  2e dinsdag worden excursies gepland of een externe spreker uitgenodigd.
  De bijeenkomsten vinden op wisselende locaties plaats.
  De ene keer een historisch gebouw met een leuke rondleiding, de andere keer bij een bedrijf waar we een korte rondleiding krijgen.

 • Op de 4e dinsdag wordt de vergaderbijeenkomst gehouden op wisselende locaties. 
  Na de vergadering volgt een voordracht door een interne spreker. Ieder lid vertelt of in het kort zijn levensverhaal of houdt een korte presentatie (TEDX) over een onderwerp dat hem/haar bezighoudt.
Projecten

De servicegedachte komt tot uiting in de diverse projecten die jaarlijks gerealiseerd worden:

 • Organisatie van het congres 'Er is genoeg' op 1 oktober 2022.
 • Seniorendag in oktober. De Lions verzorgen een uitje voor thuiswonende ouderen in Schiedam
 • DE punten actie. In december worden DE punten ingezameld, die omgezet worden in pakken koffie voor de voedselbank Schiedam.
 • Filmdag in maart. De opbrengst is voor een speciaal doel in Schiedam. In 2015 was dat laaggeletterheid en in 2017, 2018 en 2019 was dat Het Vergeten Kind in Schiedam en in 2020 ging de opbrengst naar een Schiedams gezinshuis.
 • Deelname aan NL doet. Door de leden worden hand- en- span diensten verricht ten behoeve van een Schiedamse organisatie/instelling.

Zie ook onder projecten.
 

 

 

 

Projecten

 • flyer

  Er is genoeg

  Doel van de bijeenkomst was om kennis, informatie en ervaringen te delen en daarmee een bijdrage te leveren aan hoe de aanpak van armoede vormgegeven kan worden. Vanwege het belang van het onderwerp werd de nieuwe gemeenteraad uitgenodigd om kennis te nemen van de problematiek en de impact die leven in armoede op mensen heeft, en zich te laten inspireren voor de aanpak van armoede.

 • Stichting Samenwerkende Serviceclubs Schiedam

  Laaggeletterdheid

  De afgelopen vier jaren is er stevig aandacht besteed aan de inrichting van het digitaal huis en daarmee laaggeletterdheid. Dat hebben we gedaan door middel van zowel financiële als fysieke inzet. Anneke Elenbaas heeft hier de leiding in gehad.

  Aan onze bemoeienissen is een einde gekomen. Overdracht heeft plaatsgevonden via een eindrapportage aan de gemeente Schiedam.

  Trots zijn we vooral op onze Taalambassadeurs die blijvend ondersteund worden.

   

  Ben je geïnteresseerd in de eindrapportage, open dan onderstaande link.
 • Opbrengst filmdag 2020

  2020 Filmdag

  Op 1 maart 2020 organiseerde Lions Club Schiedam te Riviere voor de zesde keer een FILMDAG in het Wennekerpand om geld in te zamelen voor een goed doel.
   

Nieuws

Filmdag 2024

23/02/2024

Op 10 maart is er in het Wennekerpand weer een gezellige filmdag met goede films en lekker eten voor het goede doel. En schappelijke prijzen. Kom jij ook? Desgewenst parkeren in ABC- garage...

Video boodschap Petra Zwang

14/12/2022

Video boodachap Wethouder Petra Zqang:

https://youtu.be/QpIH5KjQ5ts

 

Conferentie "Er is Genoeg"

07/09/2022

CONFERENTIE "ER IS GENOEG"

Praat mee over de armoede aanpak voor Schiedam

...